คุณจะได้รับผลประโยชน
√  ช่องทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณได้ค้นพบข้อมูลและสินค้าที่สำคัญของผู้ผลิตและผู้ขายจากทั่วทุกมุมโลกในงานนี้
ได้รับข้อมูลของผู้ผลิตและผู้ขายของประเทศจีนโดยตรงก่อนคู่แข่ง.
มหานครปักกิ่ง นครแห่งสีสันของโลกตะวันออก สัมผัสกับวัฒนธรรมอันมีคุณค่าผสมผสานกับการพัฒนาก้าวหน้าที่รวดเร็ว
สร้างโอกาสที่ดีที่สุดในการเรียนรู้นวัตรกรรม เทคโนโลยี่ และ เทรนด์ล่าสุด พร้อมสร้างคู่ค้าใหม่
ได้โอกาสพบคู่ค้า ผู้ร่วมลงทุนที่มีศักยภาพ
เพลิดเพลินไปกับสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงปักกิ่ง เรียนรู้ปรัชญาขงจื้อที่เกิดมาหลายพันปีและเป็นวิถีแห่งการครองตนของชาวจีน
ตารางกิจกรรมเบื้องต้น
 
เช้า
 • ● เเชิญรับบัตรเข้างาน VIP ที่จุดลงทะเบียน
 • ● เรียนเชิญถ่ายภาพหมู่คณะพร้อมรับของชำร่วยของผู้เข้าร่วมงาน
 • ● นำท่านและคณะเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า
 • ● เรียนเชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม
เช้า
 • ● พร้อมกันที่จุดนัดพบประตูทางเข้างาน และออกเดินทาง
 • ● เดินทางถึงโรงงาน(ปักกิ่ง/เทียนจิน)
 • ● ผู้ประกอบการ(โรงงาน) กล่าวต้อนรับและแนะนำโรงงาน
 • ● นำชมโรงงาน
 • ● ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
เช้า
 • ● พบกัน ณ จุดนัดพบที่ล๊อบบี้โรงแรม
 • ● เที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน และพระราชวังต้องห้ามกู้กง
 • ● รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
 • ● *เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้จัดงาน CNMTC
 • ● *ร่วมฟังการประชุม และสัมมนา ที่ท่านสนใจ
 • ● *กิจกรรม ผู้ซื้อพบผู้ผลิตและผู้ขายที่ TAP center
บ่าย
 • ● พูดคุยสนทนากับผู้เชี่ยวชาญของโรงงาน
 • ● คำถามและคำตอบ
 • ● เดินทางกลับ
บ่าย
 • ● ช้อปปิ้งที่ หวัง ฝู จิ่ง
 • ● เดินทางกลับ

*หมายเหตุ:

1) สำหรับช่วง1และช่วง2, เยี่ยมชมงาน CIMES และโรงงาน ไม่มีค่าใช้จ่าย

2) สำหรับช่วง3 กิจกกรมทัวร์ , กรุณาติดต่อบริษัททัวร์ท่องเที่ยวที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อความปลอดภัยและเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และติดต่อบริษัท เอเชีย บิซิเนส ลิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัททัวร์ท่องเที่ยวที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของผู้จัดงาน Apply for Int'l Visitor Delegation Program

 

 

00Days
Capital Exhibition Services (CES) ICP 09041117-5